Titlu2

Polinoame cu coeficienți întregi

Dacă f= a0+a1x1+a2x2+....+anxn∈ℤ[X],an≠0 admite rădăcină rațională x0=p/q(p,q∈ℤ,q≠=0), atunci p divide termenul tiber(adică p|a0), iar q divide coeficientul dominant(adică q|a0).

Relațiile lui Viéte

Pentru polinom de gradul 2 f=ax2+bx+c

S=x1+x2=-b/a

P=x1x2=c/a, unde x1 și x2 sunt rădăcinile polinomului

Polinom de gradul 3 f=ax3+bx3+cx+d

S1=x1+x2+x3=-b/a

S2=x1x2+x1x3+x2x3=c/a

S3=x1x2x3=-d/a,unde x1,x2și x3 sunt rădăcinile polinomului

Graficul functiei polinomiale 1 2