Titlu2

Definiție

Definim raportul sin(x)/cos(x), ca fiind funcția tangentă a numărului x, notată cu tg(x) cu proprietatea ca cos(x)≠0

Avem funcția:

f:ℝ\{ (2k+1)π/2, k∈ℝ}→ℝ, f(x)=tg(x)

Valorile funcției tangentă pe intervalul [0,2π]

x 0 π/6 π/4 π/3 π/2 π 3π/2
tg(x) 0 √3/3 1 √3 / 0 / 0

Paritatea funcției tangentă

Funcția tangentă este o funcție impară, deoarece, prin definiție, ea reprezintă raportul dintre o funcţie impară sin şi una pară cos:

tg(-x)=-tg(x), oricare ar fi x∈ℝ\{π/2+kπ| k∈ℤ}

Graficul functiei tangenta -0